Свържете се с нас

"Макс - ПМ" ЕООД - адреси и телефони:

България
5100
гр. Горна Оряховица
ул. "Съединение" 121
Тел.: +359 618 20 222
Факс: +359 618 20 222
e-mail: makspm@makspm.com

Управител: Пламен Матев
e-mail: plamen_matev@makspm.com

Лице за контакт: Георги Петров
e-mail: g.petrov@makspm.com

Счетоводство:
e-mail: account@makspm.com

Oтдел покупки;
e-mail: purchasing@makspm.com